Laurin a Klement

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU ŠKODA AUTO 2022

ÚVODNÍ SLOVO

Jsme Nadační fond Škoda Auto a z regionů, ve kterých náš zakladatel působí, tvoříme místa, kde se dobře žije.

Ahoj Michale! Co tě napadne, když se řekne dialog a Nadační fond Škoda Auto?
zaměstnanec
Ladislav Kučera
Ředitel NFŠA
Ahoj Láďo, pro mě je dialog naprostým základem všeho, co děláme a nad čím přemýšlíme. Pomáhá nám odhalit a předvídat významná témata, navazovat partnerství a iniciovat projekty, které skutečně pomáhají a mají dopad.
zaměstnanec
Michal Kadera
Předseda správní rady NFŠA
Přesně tak, dialog je pro nás ve fondu opravdu klíčový. Často jsme díky němu odhalili, že když o něčem hovoří statistika, tak to zároveň nemusí odrážet reálný pocit obyvatel. Na Boleslavsku, Rychnovsku, Vrchlabsku a Jilemnicku oslovujeme místní samosprávy, komunity, organizace i aktivní jednotlivce, zjišťujeme jejich reálné potřeby a nasloucháme jejich snům a vizím. Tato důvěra je pro nás velkou odpovědností, proto o to citlivěji vstupujeme do diskuse s vlastními nápady a nabízíme sdílení vlastních zkušeností. Lokální vhled a místní zkušenosti jsou však nedocenitelné, nedílná je konstruktivní a plodná spolupráce s městy a obcemi v regionech. Který z našich projektů je pro tebe, Michale, ztělesněním těchto hodnot?
zaměstnanec
Ladislav Kučera
Ředitel NFŠA
Pro mě je zásadní hodnotou plynoucí z dialogu spojování lidí, doslova budování mostů mezi nimi. Tak jako tomu je v případě lávky u Česany. Naslouchali jsme místním obyvatelům, kterým chybělo přirozené spojení přes řeku Jizeru pro cyklisty a chodce. Na základě spolupráce s městem, Odbory KOVO MB a občany jsme pak pomohli realizovat výstavbu lávky, která se následně napojí nejen na městskou infrastrukturu, ale také na regionální a dálkové trasy. Tím podpoříme další rozkvět veřejného prostoru kvalitní architekturou, ale také rozvoj města z pohledu možností cesty nejen do práce na kole. Který projekt jako první napadne tebe, Láďo?
zaměstnanec
Michal Kadera
Předseda správní rady NFŠA
O mně se ví, že je pro mě důležité životní prostředí, které dobře slouží nejenom lidem, ale zejména přírodě samotné. Mojí srdeční záležitostí mezi granty jsou Krakonošovy zahrádky, které pomáhají harmonizovat vztah mezi člověkem a přírodou, naslouchat jí a vracet cenným lokalitám jejich přirozenou podobu. Pomáhat k pochopení přirozených procesů v přírodě vnímám jako stěžejní. Dlouhou dobu jsme jako společnost vedli s životním prostředím monolog. Současné změny v souvislosti s klimatickou změnou ale ukazují, že nás tento jednostranný přístup postupně dohání. Těší mě, že se to mění a začínáme více naslouchat. Stejně je zajímavé dívat se zpátky do minulosti, co myslíš?
zaměstnanec
Ladislav Kučera
Ředitel NFŠA
Vnímám to stejně, Láďo. Jsme aktivní a naše projekty představují přeneseně ústa, kterými promlouvají dějiny. Třeba díky Zapomenutým příběhům z grantové výzvy Kultura má zelenou navazují lidé skrz historické artefakty dialog se svými předky, odkrývají jejich příběhy a uchovávají je pro další generace. Některé jsou opravdu fascinující a cítím v tom přeneseně kořeny toho, co společně budujeme.
zaměstnanec
Michal Kadera
Předseda správní rady NFŠA
Přesně tak. Nejsme na to všechno ale sami. Ve fondu jsme si vědomi toho, že nemůžeme dopodrobna rozumět všemu. Proto je pro nás velice důležitý dialog s našimi externími partnery, kteří jsou odborníky ve svých oborech. Například s Odbory KOVO MB, které nám dávají cenný vhled na potřeby zaměstnanců v regionech, ve kterých jsme doma.
zaměstnanec
Ladislav Kučera
Ředitel NFŠA
Díky, že to zmiňuješ. Je to pro mě něco naprosto přirozeného. Ať už jde o dopravní bezpečnost a Platformu VIZE 0, Bohemian Heritage Fund v oblasti kultury, Správu KRNAP jako garanta v otázkách biodiverzity, znesnáze21, kteří nám pomáhají aktivovat veřejnost na podporu nelehkých životních příběhů. Nejen za tato partnerství jsem vděčný, protože nás posouvají stále kupředu. Poděkování ale patří opravdu všem, i těm nejmenším spolkům a organizacím, a také všem členům našeho skvělého týmu, který v každém z regionů postupně budujeme.
zaměstnanec
Michal Kadera
Předseda správní rady NFŠA

LIDÉ NADAČNÍHO FONDU

obrázek
1 / 13

Michal Kadera

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY
V Nadačním fondu Škoda Auto si zakládáme na lokálním vhledu a detailní znalosti prostředí regionů, ve kterých působíme. Kromě dialogu s veřejností je pro mě jako bývalého aktivního skauta v tomto zcela klíčový dialog s partnery z řad měst a obcí. Jejich představitelé jsou místními patrioty, kteří ve své municipalitě znají doslova každý kámen a dokážou nám poskytnout nedocenitelné rady a při realizaci přidat ruku k dílu. Velice si jejich spolupráce s námi vážím a v dobrém vzpomínám na všechny vášnivé, ale konstruktivní diskuse, které jsme v roce 2022 vedli, ať už se týkaly společných strategických projektů, nebo grantových žádostí. Doufám, že i v budoucnu budeme nadále realizovat ta nejlepší řešení pro města a obce společně a dle zásad dialogu.
obrázek
2 / 13

Dana Němečková

ČLENKA SPRÁVNÍ RADY
Veřejně prospěšné organizace a spolky jsou plné aktivních lidí, kteří „to nejde“ neberou jako odpověď. Tento přístup mi imponuje, sama v některých spolcích působím. Nejen proto se jako členka správní rady Nadačního fondu Škoda Auto zaměřuji na dialog právě s neziskovým sektorem. Zajímavé projekty podporujeme dlouhodobě ve všech regionech a vždy jsou výsledkem opravdu živé diskuse, ve které není nutné se vždy shodnout, ale díky konstruktivnímu dialogu nakonec shody dosáhnout. Z hlediska svých zkušeností se snažím neziskovým organizacím pomáhat především s profesionalizací procesů a fungováním jako celku, z jejich strany zase získávám originální pohledy na svět a energii, kterou jinde jen tak nenajdete.
obrázek
3 / 13

Sandra Lacinová

ČLENKA SPRÁVNÍ RADY
Jsem kvestorkou Škoda Auto Vysoké školy, každý den tak hledám cesty, jak oslovit mladou generaci, jak najít společnou řeč a navázat s ní komunikaci. Perspektiva mladých lidí je v mnohém jedinečná a otevírá nám úplně nové obzory. Proto se v Nadačním fondu Škoda Auto například prostřednictvím zahraničních stipendijních pobytů, podporou regionální kulturní scény nebo třeba akcí Gaming Day snažíme vytvářet prostor, kde se mladí mohou projevit a zapojit. Jako matka tří synů věřím, že dialog s mladou generací je základem pro budoucí inovace a pokrok. Chci mladým lidem ukázat, že jejich hlas je důležitý a jejich myšlenky mohou změnit svět.
obrázek
4 / 13

Martin Hrdlička

ČLEN SPRÁVNÍ RADY
Jako člen správní rady se specializuji na dialog s uměleckým a kulturním prostředím. Živoucí a bující kulturní scéna je jedním ze zásadních prvků identity každého regionu. Pomáhá posilovat sepětí jeho obyvatel s místy, která si vybrali za domov, a přináší zážitky i zamyšlení v dobách dobrých i zlých. Egon Schiele na jeden ze svých obrazů v roce 1912 napsal: „Umění nemůže být moderní, umění je věčné.“ Toto heslo aplikujeme na kulturu jako celek ve všech jejích podobách a historických dimenzích. Od hledání zdánlivě zapomenutých příběhů z historie regionu přes experimentální současné umění až po architektonické vize budoucnosti. I díky pomoci našich partnerů je to krásná práce a já se těším na všechny skvělé projekty, které přinese příští rok.
obrázek
5 / 13

Klaus Zellmer

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY
Komunikace našeho poslání a našich aktivit je klíčem k tomu, abychom jako Nadační fond Škoda Auto co nejvíce zvýšili dopad našich aktivit. Je pro nás důležité podporovat dialog s veřejností o našich cílech. Chceme, aby naše okolí rozumělo hodnotám, které jsou zakotveny ve filantropickém odkazu našich "otců zakladatelů" Václava Laurina a Václava Klementa. Tato identita jde ruku v ruce s misí sociální udržitelnosti společnosti Škoda Auto: vzdělávání, dostupná mobilita, dobrovolnictví a well-beiing. Projekty podpořené nadačním fondem tuto vizi uvádějí v život, a to také prostřednictvím našich komunikačních platforem Nové Boleslavsko, Nové Rychnovsko a Nové Vrchlabsko. Dialog s obyvateli regionů nám dává tu nejlepší zpětnou vazbu.
obrázek
6 / 13

Maren Gräf

ČLENKA DOZORČÍ RADY
Nadační fond podporuje občanskou společnost, kulturní život, dopravní bezpečnost nebo rozvoj sociálních služeb a jeho činnost je v centru hodnot People & Culture ve společnosti Škoda Auto. Nejdůležitější pro nás je zapojení se do konstruktivního dialogu – nejen s našimi zaměstnanci nebo zákazníky, ale také s partnery. Projekty nadačního fondu jako jsou stipendijní programy pro střední školy nebo spolupráce s univerzitami, nabízejí cenné příležitosti k výměně názorů, naslouchání studentům, učitelům nebo dobrovolníkům a k diskusi o konkrétních nápadech, jak co nejlépe ovlivnit naše regiony. Děkujeme všem, kteří se svým nadšením podílejí na naplnění našich společných vizí a projektů. Jsme velmi vděční, že nám pomáháte v našem poslání tvořit chytřejší svět.
obrázek
7 / 13

Bohdan Wojnar

ČLEN DOZORČÍ RADY
Rád se jednou za čas zastavím, ohlédnu zpět a zamýšlím se nad kontinuitou našeho konání. Co nám daly minulé generace, jak navázat na jejich myšlenky a tradice a jak je propojit s realitou generací současných. Rozvoj mezigeneračního dialogu bude v příštích letech vzhledem k demografickému vývoji ještě důležitější, než tomu bylo dříve. Proto jsme v rámci fondu již realizovali a budeme realizovat projekty, které tento dialog podporují. Pomáhají tak tvořit pestrou občanskou společnost a živoucí komunity zahrnující všechna data narození.
obrázek
8 / 13

Christian Schenk

ČLEN DOZORČÍ RADY
Rok 2022 znamenal zásadní posun v dostupnosti nástrojů umělé inteligence pro širokou veřejnost a během pár měsíců se začala měnit letitá paradigmata, na základě kterých jsme byli zvyklí pracovat a přemýšlet. Ruku v ruce se skokovým technologickým pokrokem roste význam vzdělání, osvěty a kybernetické bezpečnosti. Proto se snažím pracovat na vícestranném dialogu mezi laickou veřejností, technologickým sektorem a veřejně prospěšnými organizacemi. Věřím, že probíhající změny jsou pro obyvatele Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska obrovskou příležitostí, ke které jim rádi pomůžeme otevřít dveře dokořán.

Pan Christian Schenk ukončil funkci člena dozorčí rady NFŠA k 30.4.2023. Děkujeme za spolupráci a energii vloženou do společných projektů a přejeme mnoho úspěchů v další pracovní etapě.
obrázek
9 / 13

Ladislav Kučera

ŘEDITEL NFŠA

Stále se snažím hledat cestu dialogu mezi životním prostředím a člověkem. Ve volném čase buduji rodinnou farmu, na které obdivuji vše, co ve své pestrosti přináší každé z ročních období. Udržitelnost je pro mě to, že vidím, jak snadno mohou drobné chyby znamenat čekání na další rok. Vztah k půdě je dnes ve světle diskuse o umělé inteligenci považován za něco samozřejmého a málokdo vidí její křehkost a význam pro naši budoucnost. Vnímám, že jsme léta s životním prostředím vedli spíše monolog, jehož výsledkem je postupná degradace půdy a ekosystému.

Věřím, že je naší povinností vůči budoucím generacím hledat cesty, jak na tyto změny v životním prostředí reagovat. V NFŠA jsme spustili biodiverzitní grant Krakonošovy zahrádky, kde podporujeme projekty, které plánují výsadbu stromů a keřů, ale také pomáhají obnovovat přirozenou funkci krajiny a zadržování vody. Věřím, že v tomto nově budovaném dialogu najdeme odpovědi na mnohé otázky a dokážeme díky němu pomáhat tvořit svět, kde spolu příroda a člověk mohou žít ve větší harmonii.

obrázek
10 / 13

Michal Čapek

PROJEKTOVÝ MANAŽER
V nadačním fondu působím od samého začátku. Od počátku se snažím rozvíjet konstruktivní dialog s partnerskými městy v našem regionu. Jsem přirozeně komunikativní, typický extrovert, jednou z mých zálib je amatérské divadlo. Jako herec zkouším text, mluvím a společně s režisérem hledám ten správný výrazový jazyk tak, aby publikum přijalo a pochopilo myšlenku nebo emoci, která je v textu skrytá. Jako projektový manažer v nadačním fondu mluvím s mnoha partnery a hledám cesty ke společnému cíli. Klíčem je vzájemné porozumění. Ne nadarmo se říká, že je třeba „nalézt společnou řeč“. Práce mě opravdu baví a inspiruje, právě proto, že je o intenzivním dialogu. Líbí se mi, jak je pestrá – partnerů je mnoho a s každým je třeba mluvit trošku jinak. Aby to ale nevypadalo, že jsem jen takový mluvka. Miluji akci. Když se věci hýbou, jsem ve svém živlu. To využívám jak v práci, tak doma, kde je třeba hledat rovnováhu mezi třemi energickými dětmi. Opět komunikace. Občas je ale třeba nabít energii na opačném pólu – když je všeho až příliš, jedu nejraději sám na kolo. Miluji také divokou přírodu, chození po horách v létě i v zimě nebo sjíždění řek.
obrázek
11 / 13

Ondřej Novák

PROJEKTOVÝ MANAŽER
Před začátkem svého působení v nadačním fondu jsem měl možnost poznat Mladou Boleslav pouze velmi povrchně, pohledem z dálnice při projíždění kolem města. Rychlost, zúžený výhled a izolovanost možná přispěly k tomu, že jsem si nejprve vytvořil jasný a jednoduchý obrázek o pouze průmyslovém městě. Tento pohled jsem brzy po svém přestěhování sem změnil. Stačilo málo – začít město a jeho okolí postupně prozkoumávat, hovořit s lidmi, seznamovat se s bohatou historií, osobnostmi regionu a přemýšlet o událostech, které jej formovaly. Dialog umožňuje lidem lépe porozumět ostatním. Vzájemná výměna názorů, zkušeností a informací pomáhá překonávat předsudky a stereotypy, vede k nalezení nejlepšího řešení. Právě tato zkušenost mi potvrdila, jak kritickou součástí zdravého dialogu je schopnost naslouchat a otevřenost novým perspektivám, myšlenkám, okolnímu prostředí. V nadačním fondu chceme podporovat veřejně prospěšné organizace a aktivní lidi, kteří jsou otevření novým výzvám a snaží se neustále posouvat sebe i své okolí. Pro ně organizujeme vzdělávací akce, které pomáhají s plánováním a realizací projektových záměrů, efektivním fundraisingem, komunikací, ale také umožňují sdílení zkušeností mezi organizacemi navzájem. Dialog nám pomáhá společně růst a přicházet s novými nápady.
obrázek
12 / 13

Kristýna Dvořáková

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA
Komunikace je pro mě klíčová jak v pracovním, tak osobním životě. Vnímám ji jako základní stavební kámen pro vytváření a upevňování mezilidských vztahů. Nejraději trávím čas tím, že připravím skvělé pohoštění a pozvu své blízké k nám domů, kde pak u společného stolu debatujeme, rozvíjíme naše myšlenky a předáváme si zkušenosti mezi generacemi. Navazování spojení s lidmi mě nabíjí energií a dává mi prostor k zamyšlení se nad otázkami, které se mi honí v hlavě, z různých perspektiv, očima druhých lidí. Věřím, že otevřený a respektující dialog je tou nejlepší cestou k vzájemnému porozumění, k nalezení společných řešení. V našem týmu mám na starosti mimo jiné právě komunikaci. Téma nekonečné, bezbřehé. V našich regionech se snažím rozvíjet hate free komunikační platformy (Nové Boleslavsko, Nové Rychnovsko, Nové Vrchlabsko), na kterých se mohou lidé navzájem inspirovat, propojovat se, dozvědět se něco nového nebo si i navzájem pomoci. Na našich sociálních sítích nekomunikujeme stěžejně sami za sebe a nezveřejňujeme pouze naše projekty. Snažíme se dávat prostor zajímavým iniciativám, aktivním jednotlivcům a veřejně prospěšným organizacím, kterým často v jejich napěchované agendě nezbývá čas právě na komunikaci jejich projektů nebo na ni třeba nemají prostředky. Věřím, že prostřednictvím komunikace a dialogu můžeme vytvořit silnou komunitu, která společně pracuje na vytváření lepšího místa k životu pro nás pro všechny.
obrázek
13 / 13

Jan Kluger

PROJEKTOVÝ MANAŽER
V nadačním fondu jsem sice nováčkem, ale v Mladé Boleslavi nikoliv. Strávil jsem zde svá studijní léta, když jsem studoval na Škoda Auto Vysoké škole obor mezinárodní marketing. Zde jsem se vlastně také díky kvestorce Sandře Lacinové, která je mimo jiné i členkou správní rady NFŠA, dozvěděl o nadačním fondu a jeho působení. Až po nástupu jsem zjistil, jak významnou roli hraje v regionech, kde Škoda Auto působí. Strategické projekty, které jsou realizované ve spolupráci s municipalitami, množství grantových výzev na různá témata, podpora jednotlivců, ale zároveň i schopnost pružně reagovat na aktuální situace a témata. Toto široké spektrum pracovní náplně mi dává obrovskou svobodu a energii, kterou mohu směrovat do zlepšení a rozvoje regionů. Během svého zatím krátkého působení zde jsem určitě přišel na jednu věc. A to, že mi moje práce dává smysl. Mám možnost se setkávat s lidmi, kteří mě inspirují a motivují posouvat se dále. Je skvělé být součástí týmu, který je na stejné vlně jako vy a má stejný cíl. Cítím, že práce v nadačním fondu mi dává obrovský prostor pro zlepšení nejenom po profesní stránce, ale také po té lidské. Těším se na všechny další zkušenosti, které zde získám, a na projekty, které máme s kolegy a aktivními osobami z regionů před sebou.

O NADAČNÍM FONDU

Kdo jsme?

obrázek

Co děláme?

obrázek

Jak to děláme?

obrázek

Kam směřujeme?

obrázek

VÝBĚR Z PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2022

nové
boleslavsko

obrázek
Cabin Studio Pěčice
obrázek
Fara Mnichovo Hradiště
obrázek
Volnočasový altán Dalovice
obrázek
Výcvikové centrum pro pečující osoby
obrázek
Biotop Kosmonosy

nové
rychnovsko

obrázek
Workoutové hřiště
obrázek
Modernizace ZUŠ
obrázek
Osvětlení zastávky
obrázek
Dejme dětem svůj čas
obrázek
Kulturní centrum SCHULE

nové
vrchlabsko

obrázek
Charitativní TAXI
obrázek
Spolková zahrada Střelnice
obrázek
Mateřská škola Jilemnice
obrázek
Sportujeme hravě a zdravě
obrázek
Kniha Vlachů

NÁŠ ROK 2022 V ČÍSLECH

102 421 000 Kč

Celková výše poskytnuté podpory

225

Počet podpořených projektů

164

Partnerů zapojených do našich aktivit

8

Vyhlášených grantových výzev

9 180 577 Kč

Celková výše přijatých darů

lidé
+ číst více v pdf